Остъкляване като основен компонент при избора на дограма

Остъкляването заема приблизително 80% от общата площ на дограмата. Съществуват различни комбинации от стъклопакети, в зависимост от индивидуалните нужди и съобразено със специфични условия.

Фирма Гекар предлага на своите клиенти различни видове схеми в зависимост от архитектурните условията и желания на клиента.

Ug=Wm2K – коефициент на топлопреминаване. Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малко са загубите на топлина.
Rw/dB – коефициент на шумоизолация.
UV – преминаване на вредни ултравиолетови лъчи.
Соларен фактор – по-ниските стойности означават по-голямо директно отразяване на слънчевата енергия.